Płatności

1. Miesięczna opłata członkowska ( abonament ) za uczestnictwo dziecka w zajęciach treningowych organizowanych przez Akademię Piłkarską FUTGOL wynosi 89 zł. Jest ona uiszczana na podany poniżej rachunek bankowy do 10 dnia każdego miesiąca (zgodnie z zasadą za dany miesiąc z góry) niezależnie od liczby treningów przypadających w poszczególnych miesiącach, oraz obecności dziecka na zajęciach.

Nr rachunku: 48 1750 0012 0000 0000 3812 6253

Wpisujemy: opłata członkowska, Imię i nazwisko dziecka, oraz miesiąc za który dokonywana jest płatność. 

Np. opłata członkowska Jaś Kowalski, czerwiec 2017

2. Pierwsza wpłata jest przeznaczona na zakup stroju treningowego i wynosi zawsze 89 -niezależnie od tego, w którym dniu miesiąca dziecko dołączyło do Akademii. Wpłata w drugim miesiącu jest wyliczana procentowo  i jest zależna od momentu przystąpienia dziecka do AP FUTGOL. We wszystkich następnych miesiącach opłata członkowska wynosi 89 zł.

3. Po wpłacie abonamentu za pierwszy miesiąc treningów w Akademii Piłkarskiej FUTGOL każde dziecko otrzymuje w przeciągu 14 dni roboczych profesjonalny strój treningowy w którego skład wchodzą: koszulka z imieniem i wybranym przez siebie numerem, spodenki i getry.

4 .W przypadku tylko jednej obecności dziecka na treningach w danym miesiącu, należy opłacić połowę opłaty członkowskiej w wysokości 45 zł .W przypadku całkowitej nieobecności opłata miesięczna nie jest pobierana.

5. Pragnąc udowodnić wysoką jakość szkolenia oferujemy każdemu dziecku bezpłatnie dwa pierwsze treningi w Akademii Piłkarskiej FUTGOL. Po ich zakończeniu przekażemy państwu wszelkie niezbędne informacje i udzielimy opinii na temat umiejętności dziecka.

6. Minimalna liczba zajęć treningowych w każdym miesiącu jest nie mniejsza niż 8 treningów. W przypadku nie zrealizowania tej liczby AP FUTGOL zobowiązuje się do odpracowania brakujących zajęć w następnym miesiącu.

7. Rodzeństwo ma taniej. Jeśli w zajęciach treningowych w Akademii Piłkarskiej FUTGOL uczestniczy 2 rodzeństwa to każde z nich płaci po 60 zł opłaty miesięcznej. Jeśli rodzeństwa jest więcej to stawka dobierana jest indywidualnie.

8. Oferujemy specjalny rabat za przyprowadzenie nowej osoby na zajęcia treningowe w Akademii Piłkarskiej FUTGOL. Jeśli zachęcona przez ciebie osoba zapisze się do naszej akademii, obydwoje otrzymacie 50% rabat na zajęcia w następnym miesiącu treningowym.

9. Nie zawieramy żadnych okresów wypowiedzenia umowy oraz kar umownych- z  Akademii Piłkarskiej FUTGOL można odejść w każdej chwili, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów. Nie stosujemy żadnych konstrukcji prawnych mogących zatrzymać dzieci w naszej akademii.  

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości